مراکز مداخله – کمک در ارتباط با خشونت خانگی و تعقیب (Stalking)

مراکز مداخله، مراکز مشاوره تخصصی برای قربانیان خشونت خانگی و تعقیب (Stalking) هستند. خدمات مشاوره ما رایگان و محرمانه است. ما به همه افرادی که 18 سالگی را به پایان رسانده‌اند، صرف نظر از جنسیت یا ریشه و تبار مشاوره ارائه می‌کنیم.

ما کنش گرایانه فعالیت می‌کنیم: پس از یک عملیات پلیس یا یک اعلام جرم، در صورتی که شما موافق باشید، ما فورا با شما ارتباط برقرار می‌کنیم.

البته شما همچنین می‌توانید، هنگامی‌ که خواهان مشاوره هستید یا می‌خواهید برای خویشاوندان یا دوستان اطلاعاتی دریافت کنید، در هر زمان به مراکز مداخله ما مراجعه کنید.

Magdeburg

Zuständigkeitsbereich:
Magdeburg, Landkreis Harz, Landkreis Börde, Landkreis Jerichower Land

Adresse: Wilhelm- Höpfner- Ring 4 39116 Magdeburg

Telefon: 0391 540 3426
Fax: 0391 540 3265
Mobil: 0176 43180537
E-Mail: interventionsstelle@gmx.de

Halle (Saale)

Zuständigkeitsbereich:
Halle, Saalekreis, Landkreis Mansfeld-Südharz, Burgenlandkreis

Telefon: 0345 686 790 7
Fax: 0345 686 784 5
E-Mail: interventionsstelle@awo-halle-merseburg.de

Web: www.awo-halle-merseburg.de

Dessau-Roßlau

Zuständigkeitsbereich:
Dessau-Roßlau, Landkreis Wittenberg

Adresse: Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 66128539
Mobil: 0177 784 407 2
E-Mail: Intervention.dessau@awo-spi.de

Stendal

Zuständigkeitsbereich:
Landkreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel

Adresse: Bruchstraße 1
39576 Stendal

Telefon: 03931 700 105
Mobil: 0176/83786823
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Salzwedel

Familienhof Salzwedel

Adresse: Schmidtstraße 13
39576 Stendal

Kontakt über Hauptstandort Stendal

Telefon: 03931 700 105
Mobil: 0176/83786823
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Köthen

Zuständigkeitsbereich:
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 39A, 06366 Köthen (Anhalt)

Mobil: 01590 – 449 97 98
E-Mail: intervention.dessau@awo-spi.de

خدمات ما:

  • مشاوره شخصی، تلفنی یا حضوری در نزدیکی شما
  • پشتیبانی در طرح ریزی امنیت شما
  • تجزیه و تحلیل خطر برای وضعیت فعلی شما
  • اطلاعات مربوط به گزینه‌های قانونی 
  • مشاوره بر مبنای قانون محافظت در برابر خشونت، اطلاعات مربوطه به خدمات کمک رسانی بیشتر در محل
  • در صورت لزوم همراهی در دادگاه در امور محافظت در برابر خشونت یا در اداره پلیس برای اعلام جرم یا اظهار نظر