برنامه افراد مرتکب برای مردان اعمال کننده خشونت

خدمات Fachstelle Täterarbeit in Fällen von häuslicher Gewalt LSA (مرکز تخصصی کار با افراد مرتکب در موارد خشونت خانگی LSA) ویژه مردان و مردان جوانی است که خشونت روانی یا فیزیکی علیه همسر یا شریک زندگی (سابق) خود اعمال کرده‌اند و می‌خواهند اختلافات در زندگی مشترک را در آینده بدون خشونت حل کنند. علاوه بر یک مشاوره اولیه، خدمات گروهی مستمر ارائه می‌شود. این خدمات شامل حداقل 25 جلسه و همچنین در صورت لزوم جلسات انفرادی در وضعیت بحرانی است و مبتنی بر استاندارد کارگروه فدرال کار با افراد مرتکب است. در هر یک از مکان‌ها می‌توان وقت‌های ملاقات برای گفتگوهای اولیه رایگان درخواست نمود.

ما برای شما و سؤالاتتان وقت می‌گذاریم، لطفا به همین دلیل از طریق ایمیل یا تلفن یک وقت ملاقات با ما هماهنگ کنید.

Magdeburg

Fachstelle Täterarbeit in Fällen häuslicher Gewalt LSA
-ProMann-

Adresse: Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 721 744 1
E-Mail: promann@dfv-lsa.de

Web: www.dfv-lsa.de

Dessau-Roßlau

Fachstelle Täterarbeit –ProMann– Dessau-Roßlau

Adresse: Schlossplatz 3, 06844 Dessau-Roßlau

Telefon: 0157 881 188 84
E-Mail: promann.dessau@dfv-lsa.de

Halle (Saale)

Fachstelle Täterarbeit –ProMann– Halle/Saalekreis

Adresse: Geiststr. 29 (2. Hof)
06108 Halle (Saale)

Tel. 0151-23 23 30 21
Mail: promann.halle@dfv-lsa.de