مراکز زنان

در حال حاضر هفت مرکز زنان در زاکسن-انهالت، محل آموزش و ملاقات برای زنان و دختران در همه شرایط زندگی هستند، اما از نظر منطقه‌ای دارای اولویت‌های متفاوتی هستند.

ما کار مرتبط با عدالت جنسیتی، سیاست فرهنگی، جانبداری از زنان، جامع، فمینیستی و بین نسلی انجام می‌دهیم.

ما مکان‌های آموزش و ملاقات برای حمایت از برابری فرصت‌ها و پیشگیری از خشونت هستیم. آموزش فرهنگی و سیاسی زنان و دختران به ایجاد یک ارتباط آگاهانه با خویشتن، محیط اجتماعی و بیوگرافی خود کمک می‌کند.

خدمات ما:

  • خدمات خاص جنسیتی، آزاد و پیشگیرانه
  • کمک فعال کننده برای خودیاری
  • مشاوره و وساطت در همه شرایط زندگی
Frauenzentrum Burg

Frauen- und Mädchen­kommunikations­zentrum Tea-Treff

Adresse: August-Bebel-Straße 30, 39288 Burg

Telefon: 03921 315 8 oder 03921 989390
E-Mail: fz-teatreff@rolandmuehle-burg.de

Web: http://sokuz-burg.de/

Frauenzentrum Dessau

Sozial-kulturelles Frauenzentrum Dessau

Adresse: Törtener Straße 44, 06842 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 882 607 0
E-Mail: Frauenzentrum-Dessau@gmx.de

Web: www.frauenzentrum-dessau.de

Frauenzentrum Halberstadt

Unabhängiger Frauenverband (UFV) e. V.
Frauenzentrum Lilith

Adresse: Gröperstr. 56
38820 Halberstadt

Telefon: 03941 601 192
E-Mail: lilith@ufv-halberstadt.de

Web: www.ufv-halberstadt.de

Frauenzentrum Halle

Dornrosa e. V.

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 34, 06114 Halle (Saale)

Telefon: 0345 202 433 1
E-Mail: fzweiberwirtschaft@web.de

Web: www.dornrosa.de

Frauenzentrum Magdeburg

Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage

Adresse: Karl-Schmidt-Str. 56, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 404 808 9
E-Mail: kontakt@courageimvolksbad.de

Web: www.courageimvolksbad.de

Frauenzentrum Wernigerode

Adresse: Breite Straße 84, 38855 Wernigerode

Telefon: 03943 62 60 12
E-Mail: FrauenzentrumWR@web.de

Web: www.frauenzentrumWR.de

Frauenzentrum Wolfen

Verein „Frauen helfen Frauen“ e. V. OT Wolfen

Adresse: Fritz-Weineck-Str. 4, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 210 05
E-Mail: frauenzentrumwolfen@t-online.de

Web: http://www.frauenhelfenfrauen-wolfen.de