مراکز مشاوره تخصصی برای قربانیان خشونت جنسی

در زاکسن-انهالت چهار مرکز مشاوره تخصصی برای قربانیان خشونت جنسی می‌یابید. ما به قربانیان، بستگان آن‌ها و افراد مرجع و همچنین متخصصان مشاوره می‌دهیم و آن‌ها را همراهی می‌کنیم – و این کار با رعایت التزام به رازداری انجام می‌شود. ما شما را دعوت می‌کنیم، در صورت تمایل خدمات ما را امتحان کنید که آیا این خدمات برای شما مفید هستند یا خیر. گفتگوها مبتنی بر خواسته‌های شما هستند. مشاوره مبتنی بر اختیاری بودن است، به صورت ناشناس قابل انجام است و همیشه رایگان است.

ما در موارد زیر شما را پشتیبانی و همراهی می‌کنیم:

  • در غلبه بر آنچه که تجربه شده است.
  • صرف نظر از آن که چه زمانی خشونت تجربه شده است یا هنوز هم می‌شود.
  • در استرس‌ها.
  • در جستجو برای روان درمانی مناسب یا سایر خدمات درمانی پشتیبانی کننده.
  • قبل، در هنگام دادرسی کیفری و پس از آن.
  • در تثبیت و غلبه بر استرس (ناشی از شوک روانی شدید).
  • در جستجو برای خدمات پشتیبانی بیشتر مناسب.
  • در نگرانی برای یک فرد دیگر (یک فرزند، همسر یا شریک زندگی شما، آشنایان شما…)، حتی در صورتی که آن نگرانی مبهم باشد.
Magdeburg

Zuständigkeitsbereich: Magdeburg, Jerichower Land, Bördekreis, Harzkreis, Salzlandkreis

Wildwasser Magdeburg e. V.

Adresse: Ritterstraße 1, 39124 Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Halle (Saale)

Zuständigkeitsbereich: Halle (Saale), Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis

Wildwasser Halle e. V.

Adresse: Große Steinstraße 61–62, 06108 Halle (Saale)

Telefon: 0345 523 002 8
E-Mail: info@wildwasser-halle.de
Web: www.wildwasser-halle.de

Dessau-Roßlau

Zuständigkeitsbereich: Dessau, Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld

Wildwasser Dessau e. V.

Adresse: Törtener Straße 44
06842 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 220 692 4
E-Mail: wildwasser-dessau@t-online.de

Web: www.wildwasser-dessau.de

Stendal

Zuständigkeitsbereich: Stendal, Altmarkkreis Salzwedel
„Miß-Mut“

DRK Kreisverband Östliche Altmark e. V.

Adresse: Bruchstraße 1, 39576 Stendal

Telefon: 03931 210 221
Fax: 03931/70 01 04
Mobil: 0176 / 52115290
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Salzwedel

Familienhof Salzwedel

Adresse: Schmiedestraße 13
29410 Salzwedel

Kontakt über Hauptstandort Stendal

Telefon: 03931 210 221
Fax: 03931/70 01 04
Mobil: 0176 / 52115290
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Quedlinburg

Familienberatungsstelle der Diakonie HBS

Adresse: Carl-Ritter-Straße 16, 06484 Quedlinburg

Kontakt über Hauptstandort Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Genthin

Beratungszentrum der Diakonie JL-MD

Adresse: Poststraße 3, 39307 Genthin

Kontakt über Hauptstandort Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Querfurt

Adresse: Merseburger Straße 70, 06268 Querfurt

Kontakt über Hauptstandort Halle

Telefon: 0345 523 002 8
E-Mail: info@wildwasser-halle.de

Web: www.wildwasser-halle.de

و: لازم نیست شما «چیز بدی» را تجربه کرده باشید. شما می‌توانید حتی فقط سؤال «جزئی» از ما بپرسید. حتی در صورتی که فقط یک احساس درونی داشته باشید. ما برای یک گفتگوی کوتاه نیز وقت داریم. فقط تماس بگیرید. ما برای شما در دسترس هستیم. و مشتاقانه در انتظار شما هستیم!