خانه‌های زنان و مراکز مشاوره زنان

در خانه‌های زنان و مراکز مشاوره زنان ما در صورتی از حمایت، مشاوره، همراهی و پشتیبانی برخوردار می‌شوید که قربانی خشونت فیزیکی، روانی و/یا جنسی و همچنین تعقیب (Stalking) شده باشید. کارکنان ما تابع التزام به رازداری هستند و بر اساس اصول ناشناس بودن، جانبداری و کمک برای خودیاری کار می‌کنند.

خانه‌های زنان – اقامتگاه حفاظت شده شما

خانه‌های زنان خانه‌های امنی هستند که برای زنان و مادران همراه با فرزندانشان به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت اقامتگاه فراهم می‌کنند و به آن‌ها کمک و مشاوره ارائه می‌کنند. در خانه‌های امن زنان و مراکز مشاوره، متخصصان آموزش اجتماعی کار می‌کنند. خدمات کشیک 24 ساعته در 365 روز سال در دسترس است.

در زاکسن-انهالت در مجموع 19 خانه امن زنان با در حال حاضر 117 ظرفیت پذیرش زنان می‌یابید. علاوه بر این خانه‌های امنی در Ballenstadt، Magdeburg، Wolmirstedt و Zeitz برای پذیرش زنان دارای اختلالات جسمی مشخص تجهیز شده‌اند.

خدمات ما:

  • مشاوره روانی اجتماعی و آموزش اجتماعی (در موقعیت‌های انفرادی و گروهی)
  • مشاوره، پشتیبانی و وساطت بر اساس قانون محافظت در برابر خشونت
  • مشاوره پس از اقامت در خانه زنان برای همراهی در شروع دوباره در یک زندگی عاری از خشونت و با میل و اراده خود.
  • گفتگوهای روانشناختی (پروژه مدل تیم‌های سیار)
    diakonie-jl-md.de/mobiles-team-zur-psychologischen-betreuung-von-frauen-und-kindern/

مراکز مشاوره زنان

آیا شما در وضعیت اضطراری هستید، اما نیاز به اقامت در خانه زنان ندارید؟ از مراکز سرپایی مشاوره زنان برای دریافت مشاوره، همراهی و پشتیبانی استفاده کنید. همچنین مددکاران حرفه‌ای و اشخاص مرجع خانواده زنان قربانی در اینجا اطلاعات و مشاوره دریافت می‌کنند. علاوه بر این در Magdeburg یک مرکز مشاوره در ارتباط با خشونت خانگی برای زنان و دختران دارای اختلال وجود دارد.

Alle Frauenhäuser und Beratungsstellen auf einen Blick

Frauenhäuser

Aschersleben

Telefon: 03473 3515 oder 0152 02893528

Ballenstedt

Telefon: 039483 8685 oder 0171 8537459

Bernburg

Telefon: 03471 311135 oder 0163 1782928

Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 31054

Burg

Telefon: 03921 2140 oder 0173 5763820

Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 512949 oder 0177 4332216

Halle (Saale)

Telefon: 0345 4441414

Köthen

Telefon: 03496 3094821 oder 0162 8922965

Magdeburg
Merseburg

Telefon: 03461 211005 oder 0172 8717470

Salzwedel

Telefon: 03901 424859

Sangerhausen

Telefon: 03464 570072

Staßfurt

Telefon: 03925 302595 oder 0162 1599741

Stendal

Telefon: 03931 715249 oder 0170 9867725

Weißenfels

Telefon: 03443 802647 oder 0171 5404844

Wernigerode

Telefon: 03943 654512 oder 0173 2099700

Wittenberg

Telefon: 03491 667827 oder 0177 6020280

Wolmirstedt

Telefon: 0391 28921060 oder 0175 2763313

Zeitz

Telefon: 03441 6285887 oder 0160 6484913

Frauenberatungsstellen

Alsleben, Berburg, Calbe (Saale), Egeln, Schönebeck (Elbe), Staßfurt

Telefon: 03925 302 595

Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 310 54

Burg

Telefon: 03921 214 0 oder 0162 285 470 9

Halberstadt

Telefon: 03941 613 555

Haldensleben, Oebisfelde, Oschersleben (Bode), Wanzleben, Wolmirstedt

Telefon: 0391 28 921 060, mobile Frauenberatungsstelle: 0170 7248797

Halle (Saale)

Telefon: 0345 444 141 4

Magdeburg

Telefon: 0162 530 274 0 oder 0176 628 228 80 (Beratung für Frauen mit Behinderung)

Merseburg

Telefon: 03461 249 984

Wittenberg