مرکز تخصصی Vera – کمک در ارتباط با قاچاق زنان و روسپیگری اجباری و همچنین ازدواج اجباری و خشونت مرتبط با مسائل ناموسی

دختران* و زنانی که قربانی قاچاق زنان و ازدواج اجباری شده‌اند، توسط ما کارکنان مرکز تخصصی Vera مشاوره دریافت می‌کنند و همراهی و پشتیبانی می‌شوند. این مرکز تخصصی در سراسر زاکسن-انهالت مسئول است و به شما به صورت سیار، ناشناس، رایگان و محرمانه مشاوره می‌دهد. مشاوره‌های ما در صورت لزوم به زبان مادری، با پشتیبانی مترجمان شفاهی انجام می‌شوند. ما در موارد قاچاق زنان و ازدواج اجباری با مشاوره، همراهی و پشتیبانی در کنار کارکنان در مراکز مشاوره و همچنین سایر مراکز هستیم.

Für ganz Sachsen-Anhalt

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung der AWO

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Postanschrift: Seepark 7, 39116 Magdeburg

Telefon: 0391 999 77 850
E-Mail: vera@awo-sachsenanhalt.de

Web: www.awo-sachsenanhalt.de

خدمات ما در زمینه مشاوره:

  • مشاوره روانی اجتماعی، همراهی و مداخله در بحران
  • پشتیبانی در حل و فصل مسائل مربوط به قوانین اقامت و قوانین تامین اجتماعی
  • ترتیب دادن یک اسکان ایمن و ناشناس
  • مشاوره و همراهی در فرآیند ناشناس سازی
  • همراهی در مرحله تحقیقات اولیه و دادرسی کیفری و همچنین در محضر دادگاه
  • فراهم کردن خدمات تخصصی و همراهی در ارتباط با خدمات تخصصی 
  • پشتیبانی در ایجاد چشم اندازهای تازه در زندگی
  • ساماندهی و پشتیبانی در خروج از کشور و ترتیب دادن خدمات کمک رسانی در کشورهای مبدا

ما خانه‌های امن ناشناس برای زنان* بسیار در معرض خطر قربانی ازدواج اجباری و خشونت مرتبط با مسائل ناموسی و زوج‌های دارای فرزند فراهم می‌کنیم. تضمین امنیت و حفاظت بالاترین اولویت را دارند. بر این اساس اقامت در خانه‌های امن تابع تدابیر امنیتی بالا و اقدامات الزام آور برای حفظ ناشناس بودن است. مشاوران خانه‌های امن ما مشاوره ارائه می‌کنند و به خصوص در ایجاد ثبات روانی، ناشناس سازی و طراحی یک چشم انداز آینده همراهی و پشتیبانی می‌کنند.

بخش پیشگیری و آموزش ما دوره‌های آموزشی برای متخصصان و علاقه‌مندان و همچنین روزهای پروژه برای جوانان ارائه می‌کند. تمرکز روزهای پروژه در حال حاضر بر ایجاد حساسیت و محافظت در برابر روش «پسران اغفالگر» است. سؤالات در مورد خدمات پیشگیری و آموزش را می‌توان مستقیما از مدیران بخش پیشگیری و آموزش مرکز تخصصی از طریق vera.praevention@awo-sachsenanhalt.de مطرح نمود.

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Postanschrift
Seepark 7
39116 Magdeburg

Beratung und Begleitung
Telefon: 0391 999 77 850
E-Mail: vera.beratung@awo-sachsenanhalt.de