Trung tâm can thiệp – Hỗ trợ cho Nạn nhân bị bạo lực gia đình và bị theo dõi

Các trung tâm can thiệp là các trung tâm tư vấn chuyên nghiệp dành cho những người bị bạo lực gia đình và bị theo dõi. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi miễn phí và được bảo mật. Chúng tôi tư vấn cho tất cả mọi người, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính hoặc nguồn gốc.

Chúng tôi hoạt động chủ động: Sau một cuộc can thiệp của Cảnh sát hoặc có sự tố cáo, chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn trong thời gian ngay lập tức, nếu Bạn đồng ý.

Tuy nhiên, Bạn cũng có thể liên hệ với các trung tâm can thiệp của chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu Bạn cần tư vấn hoặc muốn tìm thông tin cho người thân hoặc bạn bè của Bạn.

Magdeburg

Zuständigkeitsbereich:
Magdeburg, Landkreis Harz, Landkreis Börde, Landkreis Jerichower Land

Adresse: Wilhelm- Höpfner- Ring 4 39116 Magdeburg

Telefon: 0391 540 3426
Fax: 0391 540 3265
Mobil: 0176 43180537
E-Mail: interventionsstelle@gmx.de

Halle (Saale)

Zuständigkeitsbereich:
Halle, Saalekreis, Landkreis Mansfeld-Südharz, Burgenlandkreis

Telefon: 0345 686 790 7
Fax: 0345 686 784 5
E-Mail: interventionsstelle@awo-halle-merseburg.de

Web: www.awo-halle-merseburg.de

Dessau-Roßlau

Zuständigkeitsbereich:
Dessau-Roßlau, Landkreis Wittenberg

Adresse: Johannisstraße 14a
06844 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 66128539
Mobil: 0177 784 407 2
E-Mail: Intervention.dessau@awo-spi.de

Stendal

Zuständigkeitsbereich:
Landkreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel

Adresse: Bruchstraße 1
39576 Stendal

Telefon: 03931 700 105
Mobil: 0176/83786823
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Salzwedel

Familienhof Salzwedel

Adresse: Schmidtstraße 13
39576 Stendal

Kontakt über Hauptstandort Stendal

Telefon: 03931 700 105
Mobil: 0176/83786823
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Köthen

Zuständigkeitsbereich:
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 39A, 06366 Köthen (Anhalt)

Mobil: 01590 – 449 97 98
E-Mail: intervention.dessau@awo-spi.de

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn cá nhân, qua điện thoại hoặc tới tiếp cận với Bạn tại nơi gần Bạn nhất
  • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch an toàn cho Bạn
  • Phân tích nguy cơ trong tình huống hiện tại của Bạn
  • Thông tin về các lựa chọn trong pháp lý.
  • Tư vấn dựa trên Luật bảo vệ trước bạo lực và thông tin về các dịch vụ hỗ trợ cụ thể tại địa phương.
  • Khi cần, chúng tôi sẽ điều hành cùng Bạn đến tòa án trong các vụ liên quan đến bạo lực hoặc đến Cơ quan Cảnh sát để tố cáo hoặc đưa ra lời khai