Trung tâm tư vấn chuyên môn dành cho những người bị thiệt hại bởi bạo lực tình dục 

Có bốn trung tâm tư vấn chuyên môn dành cho những người bị thiệt hại bởi bạo lực tình dục ở Saxony-Anhalt. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ những người bị thiệt hại, người thân và những người liên quan gần gũi của họ cùng với các chuyên viên và chúng tôi tuân thủ nghiêm túc với nguyên tắc giữ bí mật. Chúng tôi mời Bạn thử nghiệm các dịch vụ của chúng tôi và xem liệu chúng có hữu ích cho Bạn không. Các cuộc nói chuyện sẽ xoay quanh vấn đề dựa trên mối quan tâm đến Bạn. Việc tư vấn dựa trên sự tự nguyện, có thể thực hiện mà không cần tiết lộ danh tính và luôn luôn miễn phí. 

Chúng tôi hỗ trợ và đồng hành cùng với Bạn:

  • trong việc vượt qua những trải nghiệm đã trải qua.
  • bất kể thời điểm mà bạo lực đã xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.
  • khi Bạn phải đối mặt với áp lực.
  • trong việc tìm kiếm tâm lý trị liệu phù hợp hoặc các khả năng chữa trị hỗ trợ khác.
  • trước, trong và sau quá trình tố tụng hình sự.
  • trong việc ổn định và đối phó với căng thẳng (gây chắn thương bởi bạo lực)
  • trong việc tìm kiếm các đề nghị hỗ trợ khác phù hợp
  • trong việc lo lắng về một người khác (một Đứa trẻ, Bạn đời, người quen của Bạn…), thậm chí khi sự lo lắng chỉ là mơ hồ.
Magdeburg

Zuständigkeitsbereich: Magdeburg, Jerichower Land, Bördekreis, Harzkreis, Salzlandkreis

Wildwasser Magdeburg e. V.

Adresse: Ritterstraße 1, 39124 Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Halle (Saale)

Zuständigkeitsbereich: Halle (Saale), Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis

Wildwasser Halle e. V.

Adresse: Große Steinstraße 61–62, 06108 Halle (Saale)

Telefon: 0345 523 002 8
E-Mail: info@wildwasser-halle.de
Web: www.wildwasser-halle.de

Dessau-Roßlau

Zuständigkeitsbereich: Dessau, Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld

Wildwasser Dessau e. V.

Adresse: Törtener Straße 44
06842 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 220 692 4
E-Mail: wildwasser-dessau@t-online.de

Web: www.wildwasser-dessau.de

Stendal

Zuständigkeitsbereich: Stendal, Altmarkkreis Salzwedel
„Miß-Mut“

DRK Kreisverband Östliche Altmark e. V.

Adresse: Bruchstraße 1, 39576 Stendal

Telefon: 03931 210 221
Fax: 03931/70 01 04
Mobil: 0176 / 52115290
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Salzwedel

Familienhof Salzwedel

Adresse: Schmiedestraße 13
29410 Salzwedel

Kontakt über Hauptstandort Stendal

Telefon: 03931 210 221
Fax: 03931/70 01 04
Mobil: 0176 / 52115290
E-Mail: miss-mut@drk-stendal.de

Web: www.drk-stendal.de

Quedlinburg

Familienberatungsstelle der Diakonie HBS

Adresse: Carl-Ritter-Straße 16, 06484 Quedlinburg

Kontakt über Hauptstandort Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Genthin

Beratungszentrum der Diakonie JL-MD

Adresse: Poststraße 3, 39307 Genthin

Kontakt über Hauptstandort Magdeburg

Telefon: 0391 251 541 7
SMS/Signal: 0171 – 295 15 71
E-Mail: info@wildwasser-magdeburg.de

Web: www.wildwasser-magdeburg.de

Querfurt

Adresse: Merseburger Straße 70, 06268 Querfurt

Kontakt über Hauptstandort Halle

Telefon: 0345 523 002 8
E-Mail: info@wildwasser-halle.de

Web: www.wildwasser-halle.de

Và: Bạn không cần phải đã trải qua “chuyện tồi tệ” đó. Bạn cũng có thể hỏi chúng tôi về điều “nhỏ nhặt” nhất. Ngay cả khi bạn chỉ có một linh cảm trong bụng. Chúng tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với Bạn dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Bạn. Và rất sẵn lòng chào đón Bạn!