Chương trình cho thủ phạm Nam giới có hành vi bạo lực

Dịch vụ hỗ trợ tội phạm chuyên môn trong các trường hợp bạo lực gia đình ở LSA dành cho Nam giới và Nam thanh niên, mà họ đã dùng bạo lực tinh thần hoặc thể chất đối với bạn tình (cũ) của họ và muốn giải quyết xung đột trong mối quan hệ mà không sử dụng bạo lực trong tương lai. Chương trình này bao gồm một cuộc tư vấn ban đầu cùng với một chương trình trong nhóm tiếp theo. Chương trình này bao gồm ít nhất 25 buổi họp riêng lẻ cùng với khả năng có thể sắp xếp buổi họp cá nhân trong trường hợp khẩn cấp và tuân theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Công việc xử lý tội phạm của Liên bang. 

Chúng tôi sẽ dành thời gian cho Bạn và các câu hỏi của Bạn, vì vậy, xin vui lòng sắp xếp cuộc hẹn với chúng tôi trước thông qua email hoặc điện thoại.

Magdeburg

Fachstelle Täterarbeit in Fällen häuslicher Gewalt LSA
-ProMann-

Adresse: Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 721 744 1
E-Mail: promann@dfv-lsa.de

Web: www.dfv-lsa.de

Dessau-Roßlau

Fachstelle Täterarbeit –ProMann– Dessau-Roßlau

Adresse: Schlossplatz 3, 06844 Dessau-Roßlau

Telefon: 0157 881 188 84
E-Mail: promann.dessau@dfv-lsa.de

Halle (Saale)

Fachstelle Täterarbeit –ProMann– Halle/Saalekreis

Adresse: Geiststr. 29 (2. Hof)
06108 Halle (Saale)

Tel. 0151-23 23 30 21
Mail: promann.halle@dfv-lsa.de