Trung tâm Phụ nữ

Hiện nay, có bảy Trung tâm Phụ nữ tại Saxony-Anhalt là những địa điểm học tập và gặp gỡ dành cho Phụ nữ và Thiếu nữ trong mọi tình huống cuộc sống, tuy nhiên, chúng có các trọng tâm khác nhau tại từng khu vực.

Chúng tôi thực hiện công việc theo quyền bình đẳng giới, Văn hóa-Chính trị, đảng đồng hành với Phụ nữ, toàn diện, nữ quyền và đa thế hệ. Chúng tôi là những địa điểm học tập và nơi gặp gỡ để thúc đẩy cơ hội bình đẳng và phòng ngừa bạo lực. Giáo dục về Văn hóa và Chính trị cho Phụ nữ và Thiếu nữ nhằm giúp phát triển một mối quan hệ tự nhận thức, mối quan hệ với môi trường Xã hội và với tiểu sử cá nhân của chính mình.

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • ưu đãi các cung ứng dành riêng cho giới tính, cởi mở và phòng ngừa
  • kích hoạt trợ giúp để tự trợ giúp
  • tư vấn và sắp xếp vai trò trung gian trong mọi tình huống cuộc sống
Frauenzentrum Burg

Frauen- und Mädchen­kommunikations­zentrum Tea-Treff

Adresse: August-Bebel-Straße 30, 39288 Burg

Telefon: 03921 315 8 oder 03921 989390
E-Mail: fz-teatreff@rolandmuehle-burg.de

Web: http://sokuz-burg.de/

Frauenzentrum Dessau

Sozial-kulturelles Frauenzentrum Dessau

Adresse: Törtener Straße 44, 06842 Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 882 607 0
E-Mail: Frauenzentrum-Dessau@gmx.de

Web: www.frauenzentrum-dessau.de

Frauenzentrum Halberstadt

Unabhängiger Frauenverband (UFV) e. V.
Frauenzentrum Lilith

Adresse: Gröperstr. 56
38820 Halberstadt

Telefon: 03941 601 192
E-Mail: lilith@ufv-halberstadt.de

Web: www.ufv-halberstadt.de

Frauenzentrum Halle

Dornrosa e. V.

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 34, 06114 Halle (Saale)

Telefon: 0345 202 433 1
E-Mail: fzweiberwirtschaft@web.de

Web: www.dornrosa.de

Frauenzentrum Magdeburg

Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage

Adresse: Karl-Schmidt-Str. 56, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 404 808 9
E-Mail: kontakt@courageimvolksbad.de

Web: www.courageimvolksbad.de

Frauenzentrum Wernigerode

Adresse: Breite Straße 84, 38855 Wernigerode

Telefon: 03943 62 60 12
E-Mail: FrauenzentrumWR@web.de

Web: www.frauenzentrumWR.de

Frauenzentrum Wolfen

Verein „Frauen helfen Frauen“ e. V. OT Wolfen

Adresse: Fritz-Weineck-Str. 4, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 210 05
E-Mail: frauenzentrumwolfen@t-online.de

Web: http://www.frauenhelfenfrauen-wolfen.de