Karte von Sachsen-Anhalt

Frauenhäuser

Ambulante Frauen­beratungs­stellen

Inter­ventions­stelle / Fach­beratungs­stelle bei häuslicher Gewalt und Stalking

Fach­beratungs­stelle für Betroffene sexuali­sierter Gewalt

Hilfe bei Frauen­handel, Zwangs­ver­heiratung und ehr­bezogener Gewalt/Fach­stelle Vera

Frauenzentrum

Fachstelle Täterarbeit

Dưới đây là chúng tôi.

Từ năm 2008, chúng tôi là Mạng lưới Quốc gia cho Cuộc sống không bạo lực. Chúng tôi đang tích cực làm việc chống lại bạo lực trong môi trường Xã hội. Là những người lan truyền thông điệp, chúng tôi hoạt động tại các vùng khác nhau để nâng cao ý thức của công chúng.

Mạng lưới của chúng tôi bao gồm các nhóm sau:

  • Hội liên hiệp Trung tâm Phụ nữ trên cả nước
  • Hội liên hiệp Trung tâm nơi trú ẩn cho Phụ nữ trên cả nước
  • Trung tâm can thiệp cho những người bị ảnh hưởng bạo lực gia đình và bị theo dõi
  • Trung tâm tư vấn cho những người bị bạo lực tình dục
  • Trung tâm chuyên môn LSA (Cổng thông tin Tiểu bang Saxony-Anhalt ) làm việc với thủ phạm trong các vụ bạo lực gia đình
  • Vera – Trung tâm chống buôn người và kết hôn bắt buộc
  • Hội đồng Phụ nữ Bang Saxony-Anhalt e.V. (Hiệp hội đã đăng ký) bao gồm chủ đề chính về tội phạm kỳ thị và bạo lực kỹ thuật số
  • Đội di động chăm sóc tâm lý cho Phụ nữ và Trẻ em tại các trung tâm nơi trú ẩn cho Phụ nữ
  • DaMigra (Der Dachverband der Migrantinnenorganisationen – Tổng Liên hiệp Tổ chức Di dân dành cho Phụ nữ)

Chúng tôi cũng đang làm việc phối hợp với Hiệp hội cấp bang với các Ủy viên về sự bình đẳng của Bang Saxony-Anhalt. Các Ủy viên Bảo vệ Nạn nhân của Cảnh sát cũng tham gia vào cuộc họp của mạng lưới này.

Trong các buổi họp định kỳ, chúng tôi trao đổi kiến thức của mình. Chúng tôi cũng thảo luận về tin tức, dự án và sự kiện hiện tại.

Ngoài công việc ngăn chặn bạo lực, chúng tôi còn là những nhà vận động hành lang cho những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi không ngừng học hỏi và thực hiện các hoạt động đào tạo và quan hệ công chúng sâu hơn để truyền đạt và mở rộng kiến ​​thức của mình. 

Vì bạo lực ngày càng thể hiện thông qua sự phát triển công nghệ và tạo ra các hình thức bạo lực mới dưới dạng kỹ thuật số, do đó, Hội Phụ nữ Tiểu bang Saxony -Anhalt đã thành lập một trọng tâm mới cho vấn đề này. Cơ quan này đào tạo những Chuyên gia làm việc trong lĩnh vực bảo vệ chống bạo lực và nâng cao nhận thức công chúng về việc bảo vệ toàn diện cho Phụ nữ và Trẻ em, bao gồm cả khỏi bạo lực kỹ thuật số hóa và kỳ thị trên mạng.

Mạng lưới này được tổ chức bởi Trung tâm điều phối Quốc gia của các đối tác Xã hội dân sự thực hiện Công ước Istanbul – LIKO. Trung tâm này thuộc sự quản lý của Hiệp hội đồng đẳng Bang Saxony-Anhalt và được Bộ Lao động, Xã hội, Sức khỏe và Bình đẳng của Bang Saxony-Anhalt tài trợ.