Специализиран център Vera – Помощ при търговия с жени и принудителна проституция, както и принудителен брак и насилие, свързано с честта

Момичета* и жени*, които са засегнати от търговия с жени и принудителен брак, се консултират, придружават и подпомагат от нас, сътрудниците от Специализирания център Vera. Специализираният център е отговорен за цяла Саксония-Анхалт и Ви консултира мобилно, анонимно, безплатно и поверително. Нашите консултации се провеждат при необходимост на Вашия роден език с помощта на преводачи. В случаи на търговия с жени и принудителен брак предоставяме консултации, придружаване и подкрепа на сътрудници в консултативни центрове, както и в други институции.

Für ganz Sachsen-Anhalt

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung der AWO

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Postanschrift: Seepark 7, 39116 Magdeburg

Telefon: 0391 999 77 850
E-Mail: vera@awo-sachsenanhalt.de

Web: www.awo-sachsenanhalt.de

Нашите предложения в областта на консултациите:

  • Психосоциални консултации, подкрепа и интервенция при кризи
  • • Подкрепа при изясняване на поставени въпроси, свързани с пребиваването и социалното право
  • • Организиране на безопасно и анонимно настаняване
  • • Консултации и подкрепа в процеса на анонимизиране
  • • Придружаване при разследвания и наказателни производства, както и в съда
  • • Посредничество за и придружаване при специализирани услуги 
  • • Подкрепа при разработката на нови житейски перспективи
  • • Организация и подкрепа при напускане на страната и посредничество при предложения за помощ в родните страни

Предлагаме анонимни защитени жилища за жени* и двойки с деца, които са изложени на висок риск от принудителен брак и насилие, свързано с честта. Осигуряването на безопасността и защитата е основен приоритет. Поради това престоят в защитените жилища подлежи на изключителни мерки за сигурност и задължителни мерки за запазване на анонимността. Нашите сътруднички, отговорни за защитените жилища, консултират, придружават и подкрепят допълнително при психологическото стабилизиране, анонимизирането и разработването на перспектива за бъдещето. 

Нашият отдел „Превенция и образование“ предлага обучения за специалисти и заинтересовани лица, както и дни за работа по проекти, предвидени за младежи. Фокусът на дните за работа по проекти в момента е повишаване на информираността и защита от метода „Loverboy“. За възможностите за превенция и образование можете да се осведомите директно от нашите лектори за превенция и образование към специализирания център на адрес vera.praevention@awo-sachsenanhalt.de.

Vera – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

Postanschrift
Seepark 7
39116 Magdeburg

Beratung und Begleitung
Telefon: 0391 999 77 850
E-Mail: vera.beratung@awo-sachsenanhalt.de