Karte von Sachsen-Anhalt

Frauenhäuser

Ambulante Frauen­beratungs­stellen

Inter­ventions­stelle / Fach­beratungs­stelle bei häuslicher Gewalt und Stalking

Fach­beratungs­stelle für Betroffene sexuali­sierter Gewalt

Hilfe bei Frauen­handel, Zwangs­ver­heiratung und ehr­bezogener Gewalt/Fach­stelle Vera

Frauenzentrum

Fachstelle Täterarbeit

Това сме ние.

От 2008 г. ние сме регионалната мрежа за живот без насилие. Ние сме активни срещу насилието в социалното обкръжение. Като мултипликатори ние пътуваме в различни региони, за да повишим чувствителността на обществеността.

Нашата мрежа се състои от следните групи:

  • Регионално работно сдружение на центровете за жени
  • Регионално работно сдружение на приютите за жени
  • Центрове за интервенция за засегнатите от домашно насилие и преследване
  • Консултативни центрове за засегнати от сексуално насилие
  • Специализиран център за работа с извършители в случаи на домашно насилие LSA
  • Vera – специализиран център срещу търговията с жени и насилствения брак
  • Регионален съвет на жените в Саксония-Анхалт (Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V.) вкл. основната тема за престъпления от омраза и дигитално насилие
  • Мобилен екип за психологическа подкрепа на жени и деца в приюти за жени
  • DaMigra

Освен това работим и в сътрудничество с регионалната работна група на общинските служители по равнопоставеността в провинция Саксония-Анхалт. В консултациите в мрежата участват и упълномощените от полицията лица за защита на жертвите.

В редовни заседания ние обменяме нашите знания. Там дискутираме допълнително текущи събития, проекти и мероприятия.

Наред с работата за предотвратяване на насилието ние сме лобисти на засегнатите жени. Непрекъснато се учим на това и провеждаме допълнителни обучения и обществена работа, за да предадем и разширим знанията си. 

Тъй като поради техническото развитие насилието все повече се проявява дигитално и поражда нови форми на насилие, Регионалният съвет на жените на Саксония-Анхалт определи нова основна задача, свързана с това. Центърът обучава специалисти, работещи в областта на защитата от насилие, и повишава чувствителността на обществото за необходимостта от цялостна защита на жените* и децата от дигитално насилие и омраза в мрежата.

Мрежата се организира от Регионалния координационен център на участниците в гражданското общество за прилагане на Истанбулската конвенция – LIKO. Той се спонсорира от Паритетния регионален съюз на Саксония-Анхалт и се подкрепя от Министерството на труда, социалните въпроси, здравеопазването и равнопоставеността на провинция Саксония-Анхалт.