Karte von Sachsen-Anhalt

Frauenhäuser

Ambulante Frauen­beratungs­stellen

Inter­ventions­stelle / Fach­beratungs­stelle bei häuslicher Gewalt und Stalking

Fach­beratungs­stelle für Betroffene sexuali­sierter Gewalt

Hilfe bei Frauen­handel, Zwangs­ver­heiratung und ehr­bezogener Gewalt/Fach­stelle Vera

Frauenzentrum

Fachstelle Täterarbeit

O nas

Od 2008 r. jesteśmy siecią podmiotów o zasięgu krajowym działających na rzecz życia bez przemocy. Podejmujemy aktywne działania przeciwko przemocy w najbliższym otoczeniu. Jako multyplikator odwiedzamy różne regiony, aby uwrażliwiać społeczeństwo.

Nasza sieć obejmuje następujące grupy robocze i podmioty:

  • Krajowa Grupa Robocza Centrów dla Kobiet
  • Krajowa Grupa Robocza Schronisk dla Kobiet
  • Jednostki interwencyjne dla ofiar przemocy domowej i nękania
  • Poradnie dla ofiar przemocy seksualnej
  • Poradnia Pracy ze Sprawcami Przemocy Domowej LSA
  • Vera – poradnia specjalistyczna ds. handlu kobietami i przymusowych małżeństw
  • Towarzystwo zarejestrowane Krajowa Rada Kobiet Saksonii-Anhalt, wraz z głównymi obszarami zainteresowania takimi, jak przestępstwa z nienawiści i przemoc internetową
  • Mobilny zespół opieki psychologicznej dla kobiet i dzieci w schroniskach dla kobiet
  • DaMigra

Współpracujemy także z Krajową Grupą Roboczą Komunalnego Inspektora ds. Równouprawnienia kraju związkowego Saksonia-Anhalt. W naradach podmiotów należących do naszej sieci uczestniczą także przedstawiciele ds. ochrony ofiar z ramienia policji.

Podczas regularnych posiedzeń dzielimy się swoją wiedzą. Ponadto dyskutujemy o aktualnych zagadnieniach, projektach i wydarzeniach.

Oprócz pracy mającej na celu zapobieganie przemocy jesteśmy także lobbystami osób poszkodowanych. Stale uczymy się i prowadzimy działania w zakresie kształcenia i informowania, aby dzielić się naszą wiedzą i ją poszerzać. 

A ponieważ w wyniku postępu technicznego przemoc pojawia się także w internecie i przybiera nowe formy, w Towarzystwie zarejestrowanym Krajowa Rada Kobiet Saksonii-Anhalt stworzono nowy obszar działania. Obejmuje on szkolenia specjalistów ds. ochrony przed przemocą względem kobiet i uwrażliwianie społeczeństwa w zakresie kompleksowej ochrony kobiet* i dzieci przed przemocą internetową i nienawiścią w sieci.

Organizacją naszej sieci zajmuje się Krajowa Jednostka Koordynująca ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Wdrażania Konwencji Stambulskiej – LIKO. Podlega ona pod Parytetowy Związek Krajowy Saksonii-Anhalt i otrzymuje wsparcie z Ministerstwa ds. Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowia i Równouprawnienia kraju związkowego Saksonia-Anhalt.